စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

ရေဆင်း၊ နေပြည်တော်

အပင်မျိုးသစ် အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ

စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနသည် အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း) အား (က)အပင်မျိုးသစ်မွေးမြူသူများ၏ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကို  အကာအကွယ် ပေးရန်၊ (ခ) အပင် မျိုးသစ်မွေးမြူခြင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ (ဂ) အပင်မျိုးသစ် မွေးမြူခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်၊ (ဃ) အပင်မျိုးသစ်များ မွေးမြူရရှိလာ ခြင်းဖြင့် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ဟူသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဥပဒေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး သို့စီစစ်ရန် တင်ပြပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ပထမအကြိမ် စီစစ်ခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်စီစစ်ခြင်း၊ အကြံပြု ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ပြင်ဆင် ထားသည်များ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ၄င်းဥပဒေကြမ်းအပေါ် ထပ်မံအကြံပြုရန်မရှိပါကြောင်း ပြန်လည် ပေးပို့ပါသဖြင့် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ သမ္မတရုံးသို့ ဥပဒေ အတည်ပြု​နိုင်ရေးအတွက် တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သမ္မတရုံးမှ ဥပဒေအသစ် တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခွင့် ပြုနိုင်ရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကောင်စီသို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၃)ရက် နေ့စွဲဖြင့် တင်ပြထားခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ အဆိုပါမူကြမ်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ထုတ်ပြန်အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူအများသိရှိ လေ့လာအကြံပြုနိုင်ရန် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၁)ရက် နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင်ဖော်ပြပါရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ပြင်ဆင်ချက် ၃၅ ချက်နှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၏ ပြင်ဆင်ချက် ၃ ချက် အပါအဝင် ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်း ဥပဒေကြမ်း တစ်ခုလုံးကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှအတည်ပြုပြီးသော အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံး၏ ၂၀-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၆/၁၂/၁၁(၁၅)/ ပထစ-၂၀၁၆ ဖြင့် အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၅ အရ ယင်းဥပဒေအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့ တွင် အတည်ပြုပြဌာန်းပြီးဖြစ်ပါသည်။