စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

ရေဆင်း၊ နေပြည်တော်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

ဒေါက်တာနိုင်ကြည်ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၀၉ ၂၅၀ ၉၁၇ ၈၄၇

ဒေါက်တာမင်းစံသိန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၀၉ ၄၉ ၂၀၈ ၁၂၄

ဒေါက်တာအောင်မိုးမျိုးတင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၀၉ ၄၃ ၁၃၆ ၆၇၉

ဒေါက်တာခင်သိန်းညွန့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀၉ ၄၂၀ ၇၂၄ ၉၈၉

ဒေါက်တာမော်မော်သန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀၉ ၄၂၉ ၂၈၇ ၁၉၈

ဒေါ်မြတ်နွယ်နွယ်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀၉ ၄၅၀ ၄၅၅ ၁၈၉

ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ထွေး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀၉ ၄၄၈ ၅၄၆ ၄၃၁

ဒေါ်သက်သက်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀၉ ၄၀ ၂၅၂ ၀၁၄