စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

ရေဆင်း၊ နေပြည်တော်

စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဌာနပေါင်းစုံ အမျိုးသား ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲ (၂၇.၆.၂၀၂၂)

5
4
2
6
3
1
9
11
7
8
12
10
15
17
16
13
18
14
5 4 2 6 3 1 9 11 7 8 12 10 15 17 16 13 18 14

Add the content Here