Department of Agricultural Research

Department of Agricultural Research

Yezin, Nay Pyi Taw

၂၀၁၂-၂၀၁၃ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ

၂၀၁၂-၂၀၁၃ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ

စပါးသီးနှံသုတေသန
ပြောင်းဖူးနှင့်အခြားနှံစားသီးနှံသုတေသန
ဆီထွက်သီးနှံသုတေသန
ပဲမျိုးစုံသီးနှံသုတေသန
စက်မှုသီးနှံသုတေသန
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလံဌာနစု
ဇီဝနည်းပညာသုတေသန
မျိုးစေ့ဘဏ်ဌာနစု
ပိုးမွှားဌာနသုတေသန
အပင်ရောဂါဌာနစုသုတေသန
မြေဆီလွှာသုတေသန
ရေအသုံးချရေးသုတေသန
သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးစနစ်သုတေသန